آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,498,700 27,944,371,913 Rls. 954,938 $
مجموع کل
27,944,371,913 ريال
مجموع کل
954,938 دلار
[1]