آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين ترکيه 33051000 شامپوها 3,747,736 188,128,101,823 Rls. 6,363,487 $
2 12 1394 قزوين ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,797,928 183,985,539,659 Rls. 6,129,754 $
3 12 1394 قزوين ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,155,305 174,492,429,090 Rls. 5,916,249 $
4 12 1394 قزوين ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,441,831 124,535,651,505 Rls. 4,211,763 $
5 12 1394 قزوين ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 2,661,910 92,513,524,514 Rls. 3,157,093 $
6 12 1394 قزوين ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 335,595 77,974,515,461 Rls. 2,650,639 $
7 12 1394 قزوين ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,028,927 77,974,336,498 Rls. 2,648,841 $
8 12 1394 قزوين ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 430,259 74,125,753,138 Rls. 2,488,322 $
9 12 1394 قزوين ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 535,772 72,645,259,915 Rls. 2,475,070 $
10 12 1394 قزوين ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 425,445 57,580,532,304 Rls. 1,922,112 $
11 12 1394 قزوين ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 434,905 52,209,486,861 Rls. 1,794,933 $
12 12 1394 قزوين ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 59,178 45,681,737,897 Rls. 1,535,671 $
13 12 1394 قزوين ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 501,086 44,081,534,814 Rls. 1,517,849 $
14 12 1394 قزوين ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,113 39,268,268,000 Rls. 1,304,376 $
15 12 1394 قزوين ترکيه 21069085 کآدامس بدون قند 439,279 37,858,844,574 Rls. 1,296,077 $
16 12 1394 قزوين ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 330,354 37,149,775,091 Rls. 1,261,413 $
17 12 1394 قزوين ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 294,244 31,453,325,061 Rls. 1,062,371 $
18 12 1394 قزوين ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 438,306 31,310,535,253 Rls. 1,043,975 $
19 12 1394 قزوين ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 490,488 31,202,220,268 Rls. 1,050,662 $
20 12 1394 قزوين ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 66,325 27,939,135,000 Rls. 925,750 $
21 12 1394 قزوين ترکيه 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 192,400 26,941,208,670 Rls. 914,135 $
22 12 1394 قزوين ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 494,809 24,422,983,730 Rls. 827,126 $
23 12 1394 قزوين ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 337,163 21,058,194,444 Rls. 702,401 $
24 12 1394 قزوين ترکيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 384,750 20,975,496,834 Rls. 714,983 $
25 12 1394 قزوين ترکيه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 20,171 19,784,451,880 Rls. 665,268 $
26 12 1394 قزوين ترکيه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 23,663 19,360,397,930 Rls. 663,194 $
27 12 1394 قزوين ترکيه 34011110 صابون حمام و دستشويي 245,611 17,641,686,957 Rls. 589,351 $
28 12 1394 قزوين ترکيه 34012010 صابون مايع 330,981 16,477,337,248 Rls. 565,336 $
29 12 1394 قزوين ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,019,760 16,252,021,269 Rls. 566,207 $
30 12 1394 قزوين ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,229 15,930,677,710 Rls. 527,734 $
31 12 1394 قزوين ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 75,727 15,672,482,690 Rls. 521,991 $
32 12 1394 قزوين ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 115,967 15,014,228,953 Rls. 501,084 $
33 12 1394 قزوين ترکيه 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 126,440 14,450,491,529 Rls. 481,028 $
34 12 1394 قزوين ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 154,839 14,065,639,654 Rls. 477,629 $
35 12 1394 قزوين ترکيه 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 203,000 13,885,232,017 Rls. 467,675 $
36 12 1394 قزوين ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 100,325 13,326,974,191 Rls. 450,468 $
37 12 1394 قزوين ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 172,733 13,201,430,292 Rls. 444,903 $
38 12 1394 قزوين ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 407,449 12,591,762,250 Rls. 421,305 $
39 12 1394 قزوين ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 195,613 12,427,996,427 Rls. 434,278 $
40 12 1394 قزوين ترکيه 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 29,150 11,772,570,276 Rls. 405,555 $
41 12 1394 قزوين ترکيه 84411000 ماشينهاي برش 34,500 10,997,013,760 Rls. 410,092 $
42 12 1394 قزوين ترکيه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,191 10,175,603,895 Rls. 337,125 $
43 12 1394 قزوين ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 231,660 10,019,113,508 Rls. 331,993 $
44 12 1394 قزوين ترکيه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 183,134 9,605,014,025 Rls. 322,829 $
45 12 1394 قزوين ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 88,476 9,483,399,917 Rls. 330,877 $
46 12 1394 قزوين ترکيه 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 29,070 9,467,638,180 Rls. 317,090 $
47 12 1394 قزوين ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 178,958 9,459,055,317 Rls. 322,465 $
48 12 1394 قزوين ترکيه 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 98,875 9,333,810,435 Rls. 319,520 $
49 12 1394 قزوين ترکيه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 225,213 9,216,858,228 Rls. 310,023 $
50 12 1394 قزوين ترکيه 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 25,208 8,929,440,000 Rls. 295,834 $
51 12 1394 قزوين ترکيه 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 48,659 8,926,101,142 Rls. 301,648 $
52 12 1394 قزوين ترکيه 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 400 8,806,528,766 Rls. 299,950 $
53 12 1394 قزوين ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 59,379 8,658,427,039 Rls. 294,194 $
54 12 1394 قزوين ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 78,660 8,511,462,762 Rls. 287,846 $
55 12 1394 قزوين ترکيه 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 3,887 8,236,750,000 Rls. 272,894 $
56 12 1394 قزوين ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 10,540 7,938,201,112 Rls. 269,691 $
57 12 1394 قزوين ترکيه 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 88,990 7,928,463,161 Rls. 268,940 $
58 12 1394 قزوين ترکيه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 12,750 7,923,147,334 Rls. 266,976 $
59 12 1394 قزوين ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,587 7,798,695,548 Rls. 258,325 $
60 12 1394 قزوين ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 18,480 7,752,977,952 Rls. 263,245 $
61 12 1394 قزوين ترکيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 36,986 7,511,779,851 Rls. 261,985 $
62 12 1394 قزوين ترکيه 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 31,845 7,041,499,166 Rls. 238,110 $
63 12 1394 قزوين ترکيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 68,250 7,000,483,024 Rls. 238,279 $
64 12 1394 قزوين ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 33,786 6,800,349,651 Rls. 228,941 $
65 12 1394 قزوين ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 75,470 6,574,445,076 Rls. 217,831 $
66 12 1394 قزوين ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 79,291 6,469,464,156 Rls. 217,870 $
67 12 1394 قزوين ترکيه 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 77,660 6,439,652,581 Rls. 217,805 $
68 12 1394 قزوين ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 63,234 6,293,041,350 Rls. 209,410 $
69 12 1394 قزوين ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 95,198 6,101,418,924 Rls. 207,972 $
70 12 1394 قزوين ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 85,100 5,963,890,361 Rls. 201,389 $
71 12 1394 قزوين ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 61,464 5,779,543,415 Rls. 195,670 $
72 12 1394 قزوين ترکيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 32,080 5,637,015,000 Rls. 187,177 $
73 12 1394 قزوين ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 141,080 5,348,263,622 Rls. 181,189 $
74 12 1394 قزوين ترکيه 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 24,272 5,183,483,000 Rls. 171,804 $
75 12 1394 قزوين ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50,187 5,146,865,292 Rls. 171,545 $
76 12 1394 قزوين ترکيه 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 40,417 5,044,879,009 Rls. 178,743 $
77 12 1394 قزوين ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 25,634 5,011,231,553 Rls. 169,823 $
78 12 1394 قزوين ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 158,453 4,997,509,075 Rls. 169,724 $
79 12 1394 قزوين ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,600 4,964,058,596 Rls. 164,465 $
80 12 1394 قزوين ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 27,780 4,958,733,767 Rls. 166,924 $
81 12 1394 قزوين ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,315 4,806,028,600 Rls. 159,391 $
82 12 1394 قزوين ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 68,799 4,678,245,980 Rls. 156,666 $
83 12 1394 قزوين ترکيه 84481110 دا بي ژا کارد 20,500 4,665,729,924 Rls. 154,591 $
84 12 1394 قزوين ترکيه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 7,681 4,620,875,012 Rls. 153,217 $
85 12 1394 قزوين ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 42,501 4,465,930,032 Rls. 150,306 $
86 12 1394 قزوين ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 149,775 4,250,914,488 Rls. 144,352 $
87 12 1394 قزوين ترکيه 34021310 الكل چرب اتوكسيله 41,050 4,157,295,278 Rls. 142,227 $
88 12 1394 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 201,815 4,137,606,030 Rls. 138,131 $
89 12 1394 قزوين ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 69,635 4,093,615,567 Rls. 136,790 $
90 12 1394 قزوين ترکيه 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 41,155 3,923,635,687 Rls. 131,629 $
91 12 1394 قزوين ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 44,641 3,742,835,188 Rls. 126,439 $
92 12 1394 قزوين ترکيه 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 5,273 3,668,622,160 Rls. 121,562 $
93 12 1394 قزوين ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 48,529 3,640,798,973 Rls. 123,975 $
94 12 1394 قزوين ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 21,000 3,472,796,672 Rls. 115,945 $
95 12 1394 قزوين ترکيه 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 44,800 3,435,492,789 Rls. 115,619 $
96 12 1394 قزوين ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 35,750 3,351,613,024 Rls. 112,881 $
97 12 1394 قزوين ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 79,630 3,345,933,903 Rls. 114,066 $
98 12 1394 قزوين ترکيه 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,360 3,270,682,800 Rls. 109,205 $
99 12 1394 قزوين ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 25,000 3,203,840,172 Rls. 106,688 $
100 12 1394 قزوين ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,493 3,098,842,122 Rls. 104,302 $
مجموع کل
2,212,830,414,621 ريال
مجموع کل
74,794,259 دلار