آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 9,540 4,498,214,365 Rls. 150,186 $
2 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 43,506 3,145,661,308 Rls. 105,013 $
3 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 4,527 2,413,554,553 Rls. 80,997 $
4 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 40,948 2,221,813,550 Rls. 75,139 $
5 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,732 2,172,602,250 Rls. 72,189 $
6 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 20,839 2,002,056,320 Rls. 66,570 $
7 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 34,231 1,917,317,359 Rls. 64,476 $
8 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,955 1,465,694,013 Rls. 48,686 $
9 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 91,400 1,427,907,155 Rls. 47,588 $
10 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 7,270 1,312,960,500 Rls. 43,500 $
11 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 19,372 1,273,771,445 Rls. 43,907 $
12 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 17,630 963,298,379 Rls. 32,532 $
13 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,009 725,176,854 Rls. 24,178 $
14 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 8,845 561,175,870 Rls. 18,590 $
15 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 7,766 413,784,574 Rls. 14,056 $
16 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 656 389,780,192 Rls. 13,436 $
17 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 85238000 ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور 2,400 372,434,000 Rls. 12,523 $
18 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 84411000 ماشينهاي برش 4,510 359,501,164 Rls. 12,161 $
19 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 6,317 336,581,091 Rls. 11,433 $
20 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 3,767 301,608,064 Rls. 10,030 $
21 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 3,520 182,377,797 Rls. 6,040 $
22 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 1,915 175,119,400 Rls. 5,800 $
23 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 960 172,043,100 Rls. 5,700 $
24 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,980 131,140,777 Rls. 4,378 $
25 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 702 52,988,715 Rls. 1,755 $
26 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 455 47,493,589 Rls. 1,573 $
27 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 757 46,346,255 Rls. 1,535 $
28 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 612 36,956,232 Rls. 1,224 $
29 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 720 36,366,037 Rls. 1,230 $
30 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 225 20,380,275 Rls. 675 $
31 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 200 11,884,326 Rls. 402 $
32 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 110 11,266,451 Rls. 376 $
33 12 1394 غرب تهران هنگ كنگ 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 110 7,427,703 Rls. 251 $
مجموع کل
29,206,683,663 ريال
مجموع کل
978,127 دلار
[1]