آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران هلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 13,312 58,431,929,992 Rls. 2,067,875 $
2 12 1394 غرب تهران هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 171,310 15,680,171,688 Rls. 520,872 $
3 12 1394 غرب تهران هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 36,560 12,393,826,632 Rls. 419,508 $
4 12 1394 غرب تهران هلند 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 73,000 8,953,153,107 Rls. 296,629 $
5 12 1394 غرب تهران هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 39,350 8,236,750,000 Rls. 272,894 $
6 12 1394 غرب تهران هلند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 13,723 7,316,004,721 Rls. 246,379 $
7 12 1394 غرب تهران هلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 1,853 4,937,877,154 Rls. 174,749 $
8 12 1394 غرب تهران هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 41,200 3,063,760,704 Rls. 109,089 $
9 12 1394 غرب تهران هلند 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 28,000 2,892,904,480 Rls. 96,570 $
10 12 1394 غرب تهران هلند 84411000 ماشينهاي برش 18,800 1,244,651,547 Rls. 44,215 $
11 12 1394 غرب تهران هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,306 847,499,493 Rls. 28,141 $
12 12 1394 غرب تهران هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 8,000 838,270,500 Rls. 27,982 $
13 12 1394 غرب تهران هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 7,800 786,839,494 Rls. 26,268 $
14 12 1394 غرب تهران هلند 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,800 662,112,000 Rls. 22,000 $
15 12 1394 غرب تهران جزايرانتيل هلند 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 3,230 650,750,060 Rls. 21,616 $
16 12 1394 غرب تهران هلند 29232010 لستينکها 20,000 528,848,000 Rls. 17,654 $
17 12 1394 غرب تهران هلند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,625 444,653,475 Rls. 14,723 $
18 12 1394 غرب تهران هلند 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,595 426,423,090 Rls. 14,456 $
19 12 1394 غرب تهران هلند 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 10,200 415,830,046 Rls. 13,875 $
20 12 1394 غرب تهران هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,337 403,440,442 Rls. 13,821 $
21 12 1394 غرب تهران هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,350 323,181,777 Rls. 10,784 $
22 12 1394 غرب تهران هلند 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 283 310,306,057 Rls. 10,440 $
23 12 1394 غرب تهران هلند 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 3,612 218,049,216 Rls. 7,224 $
24 12 1394 غرب تهران هلند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,029 183,124,424 Rls. 6,068 $
25 12 1394 غرب تهران هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,650 171,822,420 Rls. 5,693 $
26 12 1394 غرب تهران هلند 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 110 137,500,001 Rls. 4,624 $
27 12 1394 غرب تهران هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 500 136,140,000 Rls. 4,545 $
28 12 1394 غرب تهران هلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 800 105,960,000 Rls. 3,537 $
29 12 1394 غرب تهران جزايرانتيل هلند 61122000 لباس ا سکي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف. 550 81,031,844 Rls. 2,692 $
30 12 1394 غرب تهران جزايرانتيل هلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 275 76,008,395 Rls. 2,525 $
31 12 1394 غرب تهران جزايرانتيل هلند 64021210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 310 67,307,650 Rls. 2,236 $
32 12 1394 غرب تهران هلند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,331 58,537,290 Rls. 1,938 $
33 12 1394 غرب تهران هلند 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 66 54,041,964 Rls. 1,863 $
34 12 1394 غرب تهران هلند 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 725 51,058,784 Rls. 1,696 $
35 12 1394 غرب تهران هلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 31 38,686,076 Rls. 1,285 $
36 12 1394 غرب تهران هلند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 25 36,747,734 Rls. 1,220 $
37 12 1394 غرب تهران جزايرانتيل هلند 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 120 32,833,000 Rls. 1,091 $
38 12 1394 غرب تهران هلند 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 57 19,700,092 Rls. 679 $
39 12 1394 غرب تهران هلند 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 103 10,996,040 Rls. 379 $
40 12 1394 غرب تهران هلند 84198910 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م 52 3,750,793 Rls. 129 $
41 12 1394 غرب تهران هلند 84146010 ---هود آشپزخانه 48 3,384,619 Rls. 117 $
42 12 1394 غرب تهران هلند 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 50 1,184,461 Rls. 41 $
مجموع کل
131,277,049,263 ريال
مجموع کل
4,520,118 دلار
[1]