آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران سوئيس 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 7,501 15,748,505,708 Rls. 525,848 $
2 12 1394 غرب تهران سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 140,000 11,648,904,146 Rls. 404,224 $
3 12 1394 غرب تهران سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 34,857 7,271,338,388 Rls. 242,772 $
4 12 1394 غرب تهران سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,903 6,129,945,280 Rls. 204,500 $
5 12 1394 غرب تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 74,139 5,281,664,197 Rls. 177,992 $
6 12 1394 غرب تهران سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 44,750 4,116,619,429 Rls. 137,427 $
7 12 1394 غرب تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,770 2,752,773,390 Rls. 96,592 $
8 12 1394 غرب تهران سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 58 2,069,641,200 Rls. 69,041 $
9 12 1394 غرب تهران سوئيس 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 296 1,408,219,032 Rls. 47,017 $
10 12 1394 غرب تهران سوئيس 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 799 1,142,363,440 Rls. 40,359 $
11 12 1394 غرب تهران سوئيس 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 6,867 1,112,223,278 Rls. 36,984 $
12 12 1394 غرب تهران سوئيس 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 6,742 921,784,809 Rls. 30,823 $
13 12 1394 غرب تهران سوئيس 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 9,920 869,899,760 Rls. 29,959 $
14 12 1394 غرب تهران سوئيس 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 1,508 609,677,505 Rls. 21,153 $
15 12 1394 غرب تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 7,230 601,481,775 Rls. 19,921 $
16 12 1394 غرب تهران سوئيس 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 3,743 503,434,159 Rls. 16,807 $
17 12 1394 غرب تهران سوئيس 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,736 497,450,579 Rls. 17,953 $
18 12 1394 غرب تهران سوئيس 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,148 481,755,765 Rls. 16,726 $
19 12 1394 غرب تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,000 360,247,722 Rls. 11,964 $
20 12 1394 غرب تهران سوئيس 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,045 315,531,152 Rls. 10,533 $
21 12 1394 غرب تهران سوئيس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 311,464,648 Rls. 10,398 $
22 12 1394 غرب تهران سوئيس 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 780 288,940,837 Rls. 9,795 $
23 12 1394 غرب تهران سوئيس 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 1,293 247,943,720 Rls. 8,277 $
24 12 1394 غرب تهران سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 715 199,317,755 Rls. 6,838 $
25 12 1394 غرب تهران سوئيس 84141000 - تلمبه هاي خلاء 304 131,160,710 Rls. 4,378 $
26 12 1394 غرب تهران سوئيس 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 466 124,539,660 Rls. 4,126 $
27 12 1394 غرب تهران سوئيس 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 311 88,974,650 Rls. 2,970 $
28 12 1394 غرب تهران سوئيس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 949 84,765,658 Rls. 2,808 $
29 12 1394 غرب تهران سوئيس 85044060 ا نوا ع UPS 484 63,951,526 Rls. 2,172 $
30 12 1394 غرب تهران سوئيس 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,200 59,912,002 Rls. 2,000 $
31 12 1394 غرب تهران سوئيس 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 155 58,151,455 Rls. 1,927 $
32 12 1394 غرب تهران سوئيس 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 200 40,381,640 Rls. 1,337 $
33 12 1394 غرب تهران سوئيس 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 211 31,722,140 Rls. 1,059 $
34 12 1394 غرب تهران سوئيس 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 405 14,981,640 Rls. 500 $
35 12 1394 غرب تهران سوئيس 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 20 2,276,060 Rls. 76 $
مجموع کل
65,591,944,815 ريال
مجموع کل
2,217,256 دلار
[1]