آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 35,102 10,846,614,207 Rls. 370,747 $
2 12 1394 غرب تهران سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 345,603 10,151,515,719 Rls. 340,333 $
3 12 1394 غرب تهران سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 12,986 3,936,507,560 Rls. 130,421 $
4 12 1394 غرب تهران سوئد 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 16,128 3,818,482,768 Rls. 127,453 $
5 12 1394 غرب تهران سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,859 2,936,263,671 Rls. 97,897 $
6 12 1394 غرب تهران سوئد 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 1,430 2,055,948,407 Rls. 69,047 $
7 12 1394 غرب تهران سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 9,536 1,537,555,885 Rls. 51,327 $
8 12 1394 غرب تهران سوئد 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 20,000 1,331,378,756 Rls. 45,225 $
9 12 1394 غرب تهران سوئد 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 594 1,157,350,000 Rls. 40,958 $
10 12 1394 غرب تهران سوئد 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 424 1,114,250,400 Rls. 36,984 $
11 12 1394 غرب تهران سوئد 75040000 پودروفلس نيکل. 1,050 936,963,720 Rls. 31,133 $
12 12 1394 غرب تهران سوئد 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 7,560 629,418,313 Rls. 20,891 $
13 12 1394 غرب تهران سوئد 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 962 370,153,551 Rls. 12,286 $
14 12 1394 غرب تهران سوئد 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 22,375 360,080,185 Rls. 12,231 $
15 12 1394 غرب تهران سوئد 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 454 358,172,960 Rls. 11,955 $
16 12 1394 غرب تهران سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 85 333,388,801 Rls. 11,128 $
17 12 1394 غرب تهران سوئد 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,187 310,153,600 Rls. 10,300 $
18 12 1394 غرب تهران سوئد 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 610 275,964,573 Rls. 9,143 $
19 12 1394 غرب تهران سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 1,420 251,198,540 Rls. 8,344 $
20 12 1394 غرب تهران سوئد 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 827 207,219,453 Rls. 6,914 $
21 12 1394 غرب تهران سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 125 206,049,019 Rls. 7,117 $
22 12 1394 غرب تهران سوئد 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 260 202,773,761 Rls. 6,784 $
23 12 1394 غرب تهران سوئد 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 108 199,306,917 Rls. 6,653 $
24 12 1394 غرب تهران سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 325 197,945,000 Rls. 6,570 $
25 12 1394 غرب تهران سوئد 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,849 167,270,843 Rls. 5,711 $
26 12 1394 غرب تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,000 134,962,500 Rls. 4,480 $
27 12 1394 غرب تهران سوئد 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 565 108,658,060 Rls. 3,600 $
28 12 1394 غرب تهران سوئد 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 3,060 105,206,616 Rls. 3,634 $
29 12 1394 غرب تهران سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 398 87,709,789 Rls. 2,911 $
30 12 1394 غرب تهران سوئد 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 620 81,453,669 Rls. 2,761 $
31 12 1394 غرب تهران سوئد 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 305 79,164,637 Rls. 2,623 $
32 12 1394 غرب تهران سوئد 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 605 73,654,718 Rls. 2,440 $
33 12 1394 غرب تهران سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 48 73,199,916 Rls. 2,443 $
34 12 1394 غرب تهران سوئد 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 220 70,863,104 Rls. 2,364 $
35 12 1394 غرب تهران سوئد 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 555 67,784,402 Rls. 2,303 $
36 12 1394 غرب تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 85 66,450,971 Rls. 2,218 $
37 12 1394 غرب تهران سوئد 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 930 57,089,901 Rls. 1,910 $
38 12 1394 غرب تهران سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 48 52,040,855 Rls. 1,737 $
39 12 1394 غرب تهران سوئد 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 8 49,503,180 Rls. 1,644 $
40 12 1394 غرب تهران سوئد 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 480 47,385,881 Rls. 1,603 $
41 12 1394 غرب تهران سوئد 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 600 42,492,000 Rls. 1,411 $
42 12 1394 غرب تهران سوئد 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 610 38,265,934 Rls. 1,267 $
43 12 1394 غرب تهران سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 15 35,586,566 Rls. 1,188 $
44 12 1394 غرب تهران سوئد 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 50 22,640,030 Rls. 750 $
45 12 1394 غرب تهران سوئد 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 40 20,462,832 Rls. 678 $
46 12 1394 غرب تهران سوئد 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 64 19,619,012 Rls. 650 $
47 12 1394 غرب تهران سوئد 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 297 14,609,480 Rls. 485 $
48 12 1394 غرب تهران سوئد 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 37 13,580,497 Rls. 450 $
49 12 1394 غرب تهران سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 6 7,943,194 Rls. 265 $
50 12 1394 غرب تهران سوئد 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 4 7,860,452 Rls. 262 $
51 12 1394 غرب تهران سوئد 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 20 3,489,175 Rls. 116 $
52 12 1394 غرب تهران سوئد 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4 1,506,988 Rls. 50 $
مجموع کل
45,275,110,967 ريال
مجموع کل
1,523,796 دلار
[1]