آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 273,753 316,180,896,156 Rls. 10,652,365 $
2 12 1394 غرب تهران ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 11,395,295 265,019,976,770 Rls. 8,812,078 $
3 12 1394 غرب تهران ترکيه 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 123,321 151,648,218,295 Rls. 5,133,482 $
4 12 1394 غرب تهران ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,813,111 149,999,672,631 Rls. 5,091,550 $
5 12 1394 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 1,607,636 110,846,919,647 Rls. 3,861,851 $
6 12 1394 غرب تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 668,121 110,739,350,244 Rls. 3,740,327 $
7 12 1394 غرب تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 516,114 95,168,236,471 Rls. 3,197,898 $
8 12 1394 غرب تهران ترکيه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 171,496 90,855,469,091 Rls. 3,044,483 $
9 12 1394 غرب تهران ترکيه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 161,558 80,611,224,171 Rls. 2,702,049 $
10 12 1394 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 275,798 77,728,994,512 Rls. 2,687,510 $
11 12 1394 غرب تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 135,649 50,536,561,432 Rls. 1,683,891 $
12 12 1394 غرب تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 122,010 48,144,944,385 Rls. 1,640,444 $
13 12 1394 غرب تهران ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,151,288 44,717,234,990 Rls. 1,542,557 $
14 12 1394 غرب تهران ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 76,238 42,883,587,179 Rls. 1,430,622 $
15 12 1394 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 446,143 38,857,314,115 Rls. 1,294,216 $
16 12 1394 غرب تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 618,733 38,412,789,468 Rls. 1,289,630 $
17 12 1394 غرب تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 349,394 37,495,408,526 Rls. 1,252,113 $
18 12 1394 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 194,558 34,348,472,056 Rls. 1,168,131 $
19 12 1394 غرب تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 714,375 31,348,103,025 Rls. 1,050,827 $
20 12 1394 غرب تهران ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 479,466 30,616,091,926 Rls. 1,025,831 $
21 12 1394 غرب تهران ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 277,001 30,481,401,353 Rls. 1,063,297 $
22 12 1394 غرب تهران ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 201,037 30,287,206,100 Rls. 1,048,825 $
23 12 1394 غرب تهران ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 41,702 24,407,000,579 Rls. 839,921 $
24 12 1394 غرب تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 328,508 23,965,471,054 Rls. 852,047 $
25 12 1394 غرب تهران ترکيه 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 46,105 23,494,417,916 Rls. 807,317 $
26 12 1394 غرب تهران ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 221,735 23,460,839,556 Rls. 816,646 $
27 12 1394 غرب تهران ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 828,524 21,304,859,168 Rls. 716,144 $
28 12 1394 غرب تهران ترکيه 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 147,091 20,884,059,133 Rls. 693,223 $
29 12 1394 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 168,388 20,799,974,789 Rls. 697,138 $
30 12 1394 غرب تهران ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 392,793 20,565,414,033 Rls. 710,377 $
31 12 1394 غرب تهران ترکيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 288,000 20,208,828,792 Rls. 688,646 $
32 12 1394 غرب تهران ترکيه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 102,981 19,986,848,729 Rls. 663,239 $
33 12 1394 غرب تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 204,304 19,974,661,569 Rls. 675,745 $
34 12 1394 غرب تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 337,012 18,266,481,739 Rls. 609,503 $
35 12 1394 غرب تهران ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 392,325 16,518,932,457 Rls. 563,266 $
36 12 1394 غرب تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 237,952 16,319,280,515 Rls. 552,310 $
37 12 1394 غرب تهران ترکيه 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 19,947 15,323,800,188 Rls. 519,981 $
38 12 1394 غرب تهران ترکيه 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 27,852 15,319,385,103 Rls. 507,617 $
39 12 1394 غرب تهران ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 138,215 14,682,891,665 Rls. 491,959 $
40 12 1394 غرب تهران ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 65,139 14,486,901,336 Rls. 483,606 $
41 12 1394 غرب تهران ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,200 14,405,898,002 Rls. 480,982 $
42 12 1394 غرب تهران ترکيه 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 993,600 13,566,386,784 Rls. 460,739 $
43 12 1394 غرب تهران ترکيه 84717010 ---ديسك خوان نواري 45,190 13,547,177,536 Rls. 448,962 $
44 12 1394 غرب تهران ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 263,459 13,382,485,090 Rls. 448,493 $
45 12 1394 غرب تهران ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 154,636 12,374,593,393 Rls. 413,533 $
46 12 1394 غرب تهران ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 67,988 12,063,564,134 Rls. 402,264 $
47 12 1394 غرب تهران ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 79,807 12,006,452,598 Rls. 407,343 $
48 12 1394 غرب تهران ترکيه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 91,355 11,957,593,253 Rls. 402,500 $
49 12 1394 غرب تهران ترکيه 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 84,601 11,944,071,254 Rls. 402,325 $
50 12 1394 غرب تهران ترکيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 86,454 11,758,718,226 Rls. 394,522 $
51 12 1394 غرب تهران ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 101,215 11,482,256,529 Rls. 400,084 $
52 12 1394 غرب تهران ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 217,752 11,020,432,905 Rls. 366,563 $
53 12 1394 غرب تهران ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 469,031 10,956,955,877 Rls. 366,001 $
54 12 1394 غرب تهران ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 190,610 10,948,512,199 Rls. 365,810 $
55 12 1394 غرب تهران ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 178,375 10,944,637,781 Rls. 364,107 $
56 12 1394 غرب تهران ترکيه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 82,491 10,930,465,610 Rls. 368,182 $
57 12 1394 غرب تهران ترکيه 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 259,146 10,502,459,889 Rls. 359,203 $
58 12 1394 غرب تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 159,740 10,434,035,998 Rls. 348,133 $
59 12 1394 غرب تهران ترکيه 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 168,912 10,379,929,479 Rls. 347,005 $
60 12 1394 غرب تهران ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 44,024 10,275,414,138 Rls. 348,632 $
61 12 1394 غرب تهران ترکيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 190,937 10,222,484,825 Rls. 351,204 $
62 12 1394 غرب تهران ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 219,060 10,175,844,099 Rls. 344,670 $
63 12 1394 غرب تهران ترکيه 54082300 پارچه هاي تارپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 64,536 10,174,946,896 Rls. 345,064 $
64 12 1394 غرب تهران ترکيه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 94,977 10,051,040,354 Rls. 333,600 $
65 12 1394 غرب تهران ترکيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 163,920 9,859,282,767 Rls. 334,175 $
66 12 1394 غرب تهران ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 153,627 9,814,251,405 Rls. 330,747 $
67 12 1394 غرب تهران ترکيه 84714910 سايرماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت کامل عرضه شده به شکل سيستم 45,244 9,771,944,520 Rls. 326,516 $
68 12 1394 غرب تهران ترکيه 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 19,500 9,253,311,376 Rls. 308,897 $
69 12 1394 غرب تهران ترکيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 116,554 9,192,895,423 Rls. 306,573 $
70 12 1394 غرب تهران ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 59,298 9,141,306,214 Rls. 318,397 $
71 12 1394 غرب تهران ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 294,256 9,026,028,600 Rls. 299,400 $
72 12 1394 غرب تهران ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 142,030 8,236,148,935 Rls. 274,436 $
73 12 1394 غرب تهران ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,700 8,130,585,223 Rls. 278,569 $
74 12 1394 غرب تهران ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 155,916 7,959,806,276 Rls. 266,245 $
75 12 1394 غرب تهران ترکيه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 33,843 7,920,128,413 Rls. 268,070 $
76 12 1394 غرب تهران ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,546,706 7,832,686,174 Rls. 261,692 $
77 12 1394 غرب تهران ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 102,312 7,773,563,182 Rls. 259,342 $
78 12 1394 غرب تهران ترکيه 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 37,568 7,523,241,395 Rls. 266,250 $
79 12 1394 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 57,760 7,320,223,004 Rls. 245,060 $
80 12 1394 غرب تهران ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 358,821 7,235,723,190 Rls. 240,464 $
81 12 1394 غرب تهران ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 102,468 6,943,589,377 Rls. 241,074 $
82 12 1394 غرب تهران ترکيه 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 42,158 6,594,616,814 Rls. 222,081 $
83 12 1394 غرب تهران ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 29,500 6,589,400,000 Rls. 218,315 $
84 12 1394 غرب تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 16,227 6,290,973,195 Rls. 208,888 $
85 12 1394 غرب تهران ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 137,675 6,226,366,892 Rls. 207,333 $
86 12 1394 غرب تهران ترکيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,997 6,075,374,885 Rls. 208,570 $
87 12 1394 غرب تهران ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 100,210 6,018,968,870 Rls. 200,508 $
88 12 1394 غرب تهران ترکيه 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 19,841 5,994,911,313 Rls. 199,123 $
89 12 1394 غرب تهران ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 109,432 5,980,946,357 Rls. 200,502 $
90 12 1394 غرب تهران ترکيه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 38,100 5,965,417,134 Rls. 204,807 $
91 12 1394 غرب تهران ترکيه 58013390 ---سايرپارچه هاي مخمل وپلوش با پرز پودي بجز مخمل دستباف 52,479 5,938,195,404 Rls. 197,740 $
92 12 1394 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 28,689 5,925,405,035 Rls. 196,880 $
93 12 1394 غرب تهران ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 154,000 5,896,027,800 Rls. 195,641 $
94 12 1394 غرب تهران ترکيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 102,860 5,837,144,783 Rls. 199,223 $
95 12 1394 غرب تهران ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 325,040 5,807,393,067 Rls. 199,395 $
96 12 1394 غرب تهران ترکيه 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 29,613 5,550,917,755 Rls. 195,326 $
97 12 1394 غرب تهران ترکيه 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 132,620 5,550,677,811 Rls. 187,685 $
98 12 1394 غرب تهران ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 36,350 5,467,812,693 Rls. 184,641 $
99 12 1394 غرب تهران ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 31,439 5,456,878,673 Rls. 184,551 $
100 12 1394 غرب تهران ترکيه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 89,625 5,450,813,737 Rls. 181,634 $
مجموع کل
2,787,957,435,408 ريال
مجموع کل
94,191,334 دلار