آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 24,714 26,183,209,103 Rls. 873,241 $
2 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 19,269 18,522,636,811 Rls. 616,652 $
3 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 685 1,864,091,800 Rls. 61,768 $
4 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,656 1,499,668,989 Rls. 50,061 $
5 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 459 143,966,728 Rls. 4,817 $
مجموع کل
48,213,573,431 ريال
مجموع کل
1,606,539 دلار
[1]