آمار کل " واردات از" کشور (كنيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 514,200 59,344,451,821 Rls. 2,005,664 $
2 12 1394 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 258,785 31,881,051,860 Rls. 1,085,149 $
3 12 1394 شهيدرجايي كنيا 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 10,000 748,660,000 Rls. 24,863 $
مجموع کل
91,974,163,681 ريال
مجموع کل
3,115,676 دلار
[1]