آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 33,231,170 4,112,191,576,886 Rls. 139,757,598 $
2 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 6,191,853 1,163,987,912,446 Rls. 40,468,386 $
3 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 25,436,793 1,104,940,484,629 Rls. 37,934,773 $
4 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,494,070 922,721,508,218 Rls. 32,041,644 $
5 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 80,074,509 887,463,856,976 Rls. 30,382,960 $
6 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 41,493,100 795,482,479,505 Rls. 26,419,097 $
7 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 4,838,000 794,186,139,605 Rls. 26,961,346 $
8 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,982,046 767,559,884,529 Rls. 25,897,730 $
9 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 27,741,452 724,041,214,261 Rls. 24,506,547 $
10 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 4,883,335 694,977,280,271 Rls. 23,358,801 $
11 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,794,175 682,305,332,183 Rls. 23,379,576 $
12 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 27,552,615 674,758,132,156 Rls. 22,913,058 $
13 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,379,781 574,645,156,819 Rls. 19,393,321 $
14 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,024,600 504,809,566,528 Rls. 17,041,174 $
15 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 4,460,923 487,781,840,404 Rls. 16,635,278 $
16 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,391,290 469,810,445,719 Rls. 15,973,254 $
17 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 9,649,000 451,648,735,786 Rls. 15,338,337 $
18 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 3,276,677 448,484,931,476 Rls. 15,273,142 $
19 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,162,341 407,885,758,649 Rls. 13,879,060 $
20 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,430,094 400,153,044,604 Rls. 13,374,509 $
21 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 388,930,950,000 Rls. 12,919,148 $
22 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 1,566,062 367,037,800,974 Rls. 12,713,316 $
23 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 13,879,235 365,585,275,910 Rls. 12,444,236 $
24 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,145,407 344,570,335,348 Rls. 11,660,845 $
25 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 450,086 337,092,847,044 Rls. 11,894,280 $
26 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 7,794,825 335,925,399,359 Rls. 11,403,790 $
27 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 353,724 316,779,488,485 Rls. 11,432,148 $
28 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,980,890 306,700,533,212 Rls. 10,611,941 $
29 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 860,464 302,386,996,139 Rls. 10,138,817 $
30 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 69,653 301,451,790,273 Rls. 10,603,672 $
31 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 2,247,372 298,986,878,909 Rls. 9,974,233 $
32 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,372,824 297,495,547,824 Rls. 10,184,081 $
33 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 591,595 290,221,135,536 Rls. 9,982,747 $
34 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 1,661,620 287,444,285,514 Rls. 9,670,450 $
35 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 189,315 282,367,570,445 Rls. 9,360,618 $
36 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 11,496,660 278,259,492,029 Rls. 9,631,103 $
37 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 826,999 276,199,053,261 Rls. 9,308,132 $
38 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 295,089 273,899,632,006 Rls. 9,447,244 $
39 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 912,305 268,160,661,252 Rls. 9,119,693 $
40 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 8,103,047 263,357,858,555 Rls. 9,011,098 $
41 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 66,661,000 258,168,171,935 Rls. 8,617,096 $
42 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,715,343 258,001,492,747 Rls. 8,890,474 $
43 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 8,967,000 252,867,619,675 Rls. 8,873,554 $
44 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 3,740,425 251,349,750,767 Rls. 8,466,844 $
45 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,473,282 249,597,539,089 Rls. 8,364,301 $
46 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,360,032 246,447,199,987 Rls. 8,409,403 $
47 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,024,173 245,391,796,531 Rls. 8,224,757 $
48 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 44,120,000 240,668,376,151 Rls. 8,189,661 $
49 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 214,582 236,209,720,275 Rls. 7,910,424 $
50 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 185,981 232,875,059,521 Rls. 8,008,559 $
51 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,261,625 230,275,365,836 Rls. 7,799,744 $
52 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 6,647,087 220,602,226,793 Rls. 7,461,256 $
53 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 16,600 217,250,865,148 Rls. 7,770,060 $
54 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 922,600 215,658,125,976 Rls. 7,192,141 $
55 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,661,477 215,330,190,810 Rls. 7,329,355 $
56 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 2,610,880 215,225,190,845 Rls. 7,577,264 $
57 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 366,493 209,108,219,746 Rls. 7,214,093 $
58 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,107,360 204,608,966,025 Rls. 7,208,122 $
59 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,649,817 203,643,613,169 Rls. 6,968,019 $
60 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 7,143,750 200,458,667,734 Rls. 6,808,759 $
61 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 796,367 198,341,152,012 Rls. 6,930,871 $
62 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,136,721 194,974,255,772 Rls. 6,654,594 $
63 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 55,012,000 194,420,366,646 Rls. 6,674,919 $
64 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,391,598 190,860,374,115 Rls. 6,411,498 $
65 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 113,322 190,700,552,034 Rls. 6,437,170 $
66 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 679,282 189,230,603,145 Rls. 6,303,154 $
67 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,050,124 185,056,814,971 Rls. 6,293,846 $
68 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,301,250 183,953,443,292 Rls. 6,214,808 $
69 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 4,575,510 180,261,627,741 Rls. 6,080,413 $
70 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,206,228 170,502,519,772 Rls. 5,822,711 $
71 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 5,305,698 168,721,026,187 Rls. 5,725,897 $
72 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31043000 سولفات پتاسيم 5,088,598 163,383,843,663 Rls. 5,524,413 $
73 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 295,753 162,568,217,342 Rls. 5,602,359 $
74 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 261,978 158,889,767,409 Rls. 5,303,157 $
75 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 133,298 157,898,584,764 Rls. 5,542,666 $
76 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,512,577 154,801,912,602 Rls. 5,169,062 $
77 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 230,949 152,501,680,552 Rls. 5,266,512 $
78 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 2,436,000 148,889,558,468 Rls. 5,054,390 $
79 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 2,236,000 146,324,121,773 Rls. 4,987,477 $
80 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 514,501 143,451,578,625 Rls. 4,901,707 $
81 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 440,000 142,854,238,360 Rls. 4,732,937 $
82 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 578,373 133,643,844,311 Rls. 4,578,933 $
83 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 761,201 133,017,347,396 Rls. 4,685,469 $
84 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 1,427,800 132,714,577,790 Rls. 4,545,328 $
85 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 11,905,202 130,887,967,132 Rls. 4,521,673 $
86 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 3,981,310 130,540,921,155 Rls. 4,471,528 $
87 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 56,083 129,774,559,965 Rls. 4,330,257 $
88 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,396,562 127,267,113,549 Rls. 4,423,985 $
89 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 326,104 126,543,416,814 Rls. 4,287,177 $
90 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 3,311,990 125,919,045,723 Rls. 4,251,870 $
91 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 72,266 124,762,674,569 Rls. 4,138,407 $
92 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,512,981 121,293,787,437 Rls. 4,056,738 $
93 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 656,000 119,744,069,531 Rls. 4,046,675 $
94 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,719,775 119,305,116,472 Rls. 4,041,079 $
95 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,256,000 119,106,886,620 Rls. 4,166,732 $
96 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 7,844,000 118,987,344,318 Rls. 4,006,141 $
97 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 684,666 118,791,209,400 Rls. 4,020,812 $
98 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,768,000 118,524,927,878 Rls. 4,014,044 $
99 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 937,724 116,560,199,911 Rls. 3,960,389 $
100 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 156,361 115,221,527,360 Rls. 3,853,296 $
مجموع کل
33,797,619,749,063 ريال
مجموع کل
1,151,760,163 دلار