آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر ژاپن 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 224,700 150,684,940,969 Rls. 5,066,553 $
2 12 1394 شهيد باهنر ژاپن 87033322 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور درونسوز پيستوني تراكمي - احتراقي (ديزل يا نيمه ديزل) با حجم سيلندري بيشتر از 3000 سي سي 15,000 13,037,760,000 Rls. 432,000 $
3 12 1394 شهيد باهنر ژاپن 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 1,240 5,399,161,370 Rls. 180,848 $
4 12 1394 شهيد باهنر ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 816,476,800 Rls. 27,614 $
مجموع کل
169,938,339,139 ريال
مجموع کل
5,707,014 دلار
[1]