آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر آلمان 87032312 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 387,000 292,699,090,944 Rls. 9,697,160 $
2 12 1394 شهيد باهنر آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,812 27,919,818,301 Rls. 934,086 $
3 12 1394 شهيد باهنر آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,680 4,512,448,000 Rls. 150,486 $
مجموع کل
325,131,357,245 ريال
مجموع کل
10,781,731 دلار
[1]