آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 11,614 10,226,419,260 Rls. 354,827 $
2 12 1394 شهركرد ترکيه 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 5,716 3,227,869,000 Rls. 106,908 $
3 12 1394 شهركرد ترکيه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 55 2,866,890,064 Rls. 99,029 $
4 12 1394 شهركرد ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,613 2,515,546,825 Rls. 86,893 $
5 12 1394 شهركرد ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 5,220 2,204,144,956 Rls. 73,215 $
6 12 1394 شهركرد ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 338 1,277,547,676 Rls. 44,129 $
7 12 1394 شهركرد ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,301 745,365,594 Rls. 25,273 $
8 12 1394 شهركرد ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 115 580,213,876 Rls. 20,042 $
9 12 1394 شهركرد ترکيه 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 857 548,452,395 Rls. 19,029 $
10 12 1394 شهركرد ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 565 514,341,629 Rls. 17,767 $
11 12 1394 شهركرد ترکيه 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 16 338,256,395 Rls. 11,684 $
12 12 1394 شهركرد ترکيه 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 52 320,842,906 Rls. 11,309 $
13 12 1394 شهركرد ترکيه 90261010 فلومتر 6 203,109,302 Rls. 7,016 $
14 12 1394 شهركرد ترکيه 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 35 149,371,424 Rls. 5,160 $
15 12 1394 شهركرد ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 152 149,098,625 Rls. 5,256 $
16 12 1394 شهركرد ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 94 107,228,738 Rls. 3,704 $
17 12 1394 شهركرد ترکيه 79070010 لوله ،لوازم و اتصالات لوله کشي ( Fittings ) ( مثلا" کوپلينک ، زانويي ،مهره و ماسوره ) از روي 114 103,004,008 Rls. 3,631 $
18 12 1394 شهركرد ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 149 46,491,399 Rls. 1,606 $
19 12 1394 شهركرد ترکيه 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1 22,042,912 Rls. 777 $
مجموع کل
26,146,236,986 ريال
مجموع کل
897,254 دلار
[1]