آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد اتريش 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 57,000 123,447,978,105 Rls. 4,184,819 $
مجموع کل
123,447,978,105 ريال
مجموع کل
4,184,819 دلار
[1]