آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان هند 53061000 نخ کتان يک لا 1,160,467 91,490,190,048 Rls. 3,062,790 $
2 12 1394 سيرجان هند 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 685,135 47,718,579,767 Rls. 1,581,689 $
3 12 1394 سيرجان هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 435,543 29,642,621,441 Rls. 1,034,181 $
4 12 1394 سيرجان هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 1,156,699 10,700,349,695 Rls. 372,711 $
5 12 1394 سيرجان هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 32,016 5,081,683,636 Rls. 175,443 $
6 12 1394 سيرجان هند 34039910 روانکكننده سيليكوني 40,540 4,856,927,594 Rls. 162,087 $
7 12 1394 سيرجان هند 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 43,546 3,079,104,361 Rls. 108,968 $
8 12 1394 سيرجان هند 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 63,277 2,552,606,784 Rls. 84,573 $
9 12 1394 سيرجان هند 21069050 آنتي ا کسيدا ن 4,000 1,526,678,400 Rls. 50,700 $
10 12 1394 سيرجان هند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 12,295 118,683,613 Rls. 3,971 $
مجموع کل
196,767,425,338 ريال
مجموع کل
6,637,112 دلار
[1]