آمار کل " واردات از" کشور (افغانستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 293,820 14,782,881,857 Rls. 498,694 $
2 12 1394 سرخس افغانستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 44,000 1,147,358,688 Rls. 39,632 $
3 12 1394 سرخس افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 92,000 1,099,867,176 Rls. 36,984 $
مجموع کل
17,030,107,721 ريال
مجموع کل
575,310 دلار
[1]