آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 28,360 117,379,531,884 Rls. 3,972,449 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 60,749 78,909,191,934 Rls. 2,688,401 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 13,766 65,109,791,153 Rls. 2,206,571 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 3,805 52,548,195,029 Rls. 1,789,893 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,002 50,370,949,001 Rls. 1,737,289 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 16,851 49,494,637,704 Rls. 1,658,707 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,873 45,533,604,034 Rls. 1,516,222 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 757 29,884,870,645 Rls. 1,029,054 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1,124 22,675,572,843 Rls. 762,668 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 19,874 20,866,696,800 Rls. 690,900 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 221 20,040,481,401 Rls. 674,680 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,111 18,706,007,905 Rls. 644,479 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 8,213 16,139,224,252 Rls. 557,807 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,402 14,845,076,818 Rls. 503,254 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,466 11,523,056,923 Rls. 387,040 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,050 11,468,693,776 Rls. 393,748 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 579 10,102,830,481 Rls. 342,445 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,648 9,863,961,383 Rls. 332,362 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 166 8,361,506,817 Rls. 289,355 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2,830 8,066,694,176 Rls. 287,686 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 240 8,022,841,484 Rls. 267,866 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,725 7,812,552,847 Rls. 262,127 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 609 7,278,680,999 Rls. 249,141 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 4,287 7,112,999,930 Rls. 240,742 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,302 7,068,571,880 Rls. 243,321 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 86 7,016,600,250 Rls. 232,986 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 2,288 6,925,673,415 Rls. 231,555 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,928 6,595,977,326 Rls. 227,051 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,428 6,586,559,510 Rls. 229,929 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 5,845 6,471,845,809 Rls. 215,383 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1,241 5,989,396,203 Rls. 202,783 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 2,169 5,973,449,249 Rls. 202,745 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 30 5,910,084,002 Rls. 208,800 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,754 5,905,821,589 Rls. 206,373 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 700 5,623,814,324 Rls. 190,644 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,907 5,538,589,454 Rls. 183,589 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,992 5,468,563,842 Rls. 185,754 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 83 5,378,089,386 Rls. 190,005 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 40 5,087,322,261 Rls. 180,722 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 456 5,065,198,894 Rls. 167,809 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 6,313 4,957,663,161 Rls. 165,317 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90041000 عينک آفتابي 7,790 4,921,423,895 Rls. 164,045 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,945 4,780,998,746 Rls. 159,007 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 733 4,674,456,824 Rls. 156,667 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 4,636 4,511,334,536 Rls. 151,225 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 737 4,195,896,742 Rls. 144,911 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 347 3,999,830,853 Rls. 133,673 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,980 3,963,178,309 Rls. 141,745 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,741 3,802,068,852 Rls. 130,533 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 8,458 3,693,247,297 Rls. 128,073 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 1,765 3,667,186,023 Rls. 122,398 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 165 3,609,083,010 Rls. 122,081 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 379 3,565,016,975 Rls. 126,465 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,768 3,551,696,125 Rls. 121,061 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 2,613 3,550,876,572 Rls. 118,421 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 248 3,537,051,935 Rls. 118,079 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 2,374 3,419,892,583 Rls. 115,341 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,366 3,374,028,074 Rls. 117,426 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 1,157 3,190,875,126 Rls. 112,541 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 700 3,168,978,700 Rls. 105,252 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 2,069 3,021,153,462 Rls. 103,225 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 3,775 3,014,612,017 Rls. 100,395 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 3,413 3,003,617,569 Rls. 102,511 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 3,063 3,000,344,497 Rls. 102,162 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 4,320 2,980,661,982 Rls. 101,730 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,932 2,955,269,234 Rls. 98,484 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 20 2,889,768,978 Rls. 96,483 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 4,883 2,881,725,042 Rls. 99,256 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 4,502 2,870,299,644 Rls. 101,094 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 60 2,850,299,267 Rls. 94,431 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 600 2,788,346,400 Rls. 92,550 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,652 2,725,862,343 Rls. 95,554 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 1,378 2,609,926,113 Rls. 91,422 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 819 2,601,049,401 Rls. 89,821 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 102 2,540,116,271 Rls. 89,349 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,229 2,523,640,594 Rls. 85,187 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 662 2,357,658,029 Rls. 79,869 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 4,101 2,353,750,686 Rls. 80,599 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 3,237 2,246,087,552 Rls. 76,065 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 15 2,169,216,000 Rls. 72,000 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 3,611 1,816,971,148 Rls. 61,542 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 903 1,788,106,778 Rls. 61,893 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 538 1,714,249,084 Rls. 57,184 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,222 1,618,499,277 Rls. 54,735 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 2,678 1,601,239,538 Rls. 54,947 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 278 1,540,081,869 Rls. 54,410 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 1,720 1,483,345,975 Rls. 49,926 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذکور درجاي ديگر 4,497 1,469,559,301 Rls. 48,865 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 466 1,432,475,719 Rls. 49,178 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,800 1,427,893,343 Rls. 47,423 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 180 1,398,594,837 Rls. 49,298 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 190 1,389,266,714 Rls. 46,385 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1,266 1,384,965,351 Rls. 47,482 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,134 1,367,563,157 Rls. 46,383 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 2,777 1,341,324,827 Rls. 45,733 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 5,408 1,317,440,000 Rls. 43,728 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 2,700 1,311,322,698 Rls. 44,349 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 657 1,302,102,500 Rls. 43,546 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 65 1,274,462,701 Rls. 42,941 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 305 1,257,444,785 Rls. 41,678 $
مجموع کل
950,478,306,632 ريال
مجموع کل
32,282,404 دلار