آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 226,747 2,976,003,856,204 Rls. 101,344,397 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 189,857 1,134,204,879,685 Rls. 38,147,347 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 108,378 877,907,089,621 Rls. 30,016,622 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 27,084 754,902,566,963 Rls. 25,274,283 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 79,571 678,477,338,956 Rls. 22,948,341 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 60,414 580,504,913,605 Rls. 19,667,444 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 78,692 433,002,504,813 Rls. 14,755,981 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 4,050 424,068,118,416 Rls. 14,308,693 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 57,160 388,723,295,886 Rls. 13,543,100 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 98,231 345,889,897,696 Rls. 11,762,959 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 23,830 329,870,745,508 Rls. 11,223,788 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 25,386 296,226,688,088 Rls. 10,086,914 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 433,849 287,496,901,739 Rls. 9,572,450 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,939 270,121,909,074 Rls. 9,171,670 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 43,093 260,717,894,985 Rls. 8,786,418 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 11,659 257,737,047,469 Rls. 8,633,272 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 55,970 252,025,373,875 Rls. 8,556,688 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 35,175 237,803,272,896 Rls. 8,109,228 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 871,409 222,310,716,023 Rls. 7,521,792 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,838 221,712,469,777 Rls. 7,359,370 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 18,584 201,557,890,543 Rls. 6,812,243 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 13,011 195,135,706,674 Rls. 6,728,510 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,142 193,590,824,487 Rls. 6,569,487 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 30,375 173,701,921,985 Rls. 5,890,951 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29324990 ساير تركيبات داراي ساختار حلقه هاي كيتولئين يا ايزو كيتولئين غير مذكور 4,040 159,442,701,586 Rls. 5,580,769 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 26,511 157,608,218,188 Rls. 5,314,174 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 29,185 151,602,769,857 Rls. 5,171,087 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 76,463 138,388,068,609 Rls. 4,725,254 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 7,536 138,199,056,497 Rls. 4,710,167 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 8,393 123,378,569,263 Rls. 4,141,463 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 19,023 120,095,340,074 Rls. 4,024,602 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,746 108,216,243,434 Rls. 3,692,881 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 181,897 94,938,819,915 Rls. 3,164,417 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 26,674 91,991,767,488 Rls. 3,127,740 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 28,520 90,022,966,980 Rls. 3,052,368 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,805 88,230,604,450 Rls. 3,019,458 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 22,179 83,484,163,606 Rls. 2,860,374 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 182,641 83,192,615,323 Rls. 2,826,870 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,360 82,257,691,121 Rls. 2,794,426 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 12,409 81,316,328,504 Rls. 2,702,606 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 105,992 80,540,525,854 Rls. 2,737,619 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 10,251 80,169,363,394 Rls. 2,683,704 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 18,220 78,205,718,751 Rls. 2,638,377 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 5,610 75,211,494,250 Rls. 2,543,592 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 195 74,934,583,457 Rls. 2,532,466 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 2,000 70,870,599,037 Rls. 2,571,689 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 7,748 69,694,167,413 Rls. 2,349,160 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 12,547 69,238,158,965 Rls. 2,365,524 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 10,843 68,938,637,130 Rls. 2,318,616 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 55,278 67,577,020,646 Rls. 2,260,201 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 1,265 66,476,572,030 Rls. 2,219,203 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 29,519 64,689,953,004 Rls. 2,193,370 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 05111000 اسپرم گاو 820 63,137,462,967 Rls. 2,198,388 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 6,649 62,886,610,821 Rls. 2,160,003 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 246 62,553,459,387 Rls. 2,209,979 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29332910 امپرازول 6,857 62,514,555,728 Rls. 2,126,392 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,237 61,645,681,787 Rls. 2,095,247 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 63,316 60,870,728,079 Rls. 2,045,933 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 102,543 60,548,258,524 Rls. 2,043,757 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 1,054 57,307,171,187 Rls. 1,950,223 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 12,791 56,789,810,961 Rls. 1,907,567 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 22,237 56,285,222,107 Rls. 1,914,008 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 8,023 51,392,605,823 Rls. 1,725,702 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 14,278 49,802,571,300 Rls. 1,700,430 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 8,938 48,628,361,774 Rls. 1,695,982 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 4,945 46,634,140,009 Rls. 1,588,200 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 9,994 45,029,188,884 Rls. 1,517,775 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 8,696 44,836,839,362 Rls. 1,505,123 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 4,124 44,289,138,391 Rls. 1,493,631 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,591 44,132,954,169 Rls. 1,539,551 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 79,754 43,340,968,694 Rls. 1,501,785 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 16,874 42,401,415,129 Rls. 1,430,164 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,344 42,386,479,510 Rls. 1,404,945 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 3,725 42,171,839,481 Rls. 1,398,952 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 3,449 41,101,000,873 Rls. 1,398,944 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,656 39,226,385,896 Rls. 1,327,052 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,675 38,667,151,588 Rls. 1,297,652 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 12,525 37,379,708,315 Rls. 1,278,157 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 39,431 36,584,291,480 Rls. 1,229,448 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 84,858 36,444,678,569 Rls. 1,232,463 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 7,317 36,082,022,176 Rls. 1,235,680 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 983 35,321,470,398 Rls. 1,194,014 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 753 35,077,051,744 Rls. 1,180,648 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 28,132 35,027,560,961 Rls. 1,181,824 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,233 33,884,014,204 Rls. 1,153,187 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,730 33,540,854,312 Rls. 1,133,890 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8,298 33,388,385,247 Rls. 1,173,757 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 168,969 32,731,606,849 Rls. 1,096,784 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,385 32,542,623,835 Rls. 1,108,940 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 45,136 32,349,497,175 Rls. 1,106,015 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 10,494 32,155,544,085 Rls. 1,075,936 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 3,501 31,850,950,019 Rls. 1,081,873 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,720 31,626,203,303 Rls. 1,060,672 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 11,360 31,262,523,034 Rls. 1,067,345 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 2,724 30,884,664,953 Rls. 1,045,233 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 650 30,342,728,873 Rls. 1,018,013 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 6,293 29,330,580,448 Rls. 996,637 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 18,326 29,101,543,195 Rls. 985,627 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 457 28,933,348,392 Rls. 964,696 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,274 28,879,418,572 Rls. 989,151 $
مجموع کل
16,675,907,816,362 ريال
مجموع کل
565,881,502 دلار