آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 45,500,000 1,075,445,199,900 Rls. 35,894,027 $
2 12 1394 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 50,558,000 721,514,396,325 Rls. 24,970,598 $
مجموع کل
1,796,959,596,225 ريال
مجموع کل
60,864,625 دلار
[1]