آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بجنورد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,764,453 263,663,853,036 Rls. 9,054,327 $
مجموع کل
263,663,853,036 ريال
مجموع کل
9,054,327 دلار
[1]