آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بازارچه ابادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه ابادان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 120,000 14,926,680,000 Rls. 498,320 $
مجموع کل
14,926,680,000 ريال
مجموع کل
498,320 دلار
[1]