آمار کل " واردات از" کشور (افغانستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد افغانستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,915,860 21,378,830,878 Rls. 708,284 $
مجموع کل
21,378,830,878 ريال
مجموع کل
708,284 دلار
[1]