آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 141,726 58,479,217,992 Rls. 1,995,782 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 705,000 28,444,152,598 Rls. 994,203 $
3 12 1394 اصفهان ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 358,277 25,762,307,711 Rls. 859,797 $
4 12 1394 اصفهان ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 8,120 12,626,274,822 Rls. 424,570 $
5 12 1394 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 183,391 11,726,227,810 Rls. 399,409 $
6 12 1394 اصفهان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 116,896 11,109,650,325 Rls. 373,219 $
7 12 1394 اصفهان ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 32,307 9,868,217,585 Rls. 347,515 $
8 12 1394 اصفهان ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 17,705 8,882,284,877 Rls. 300,139 $
9 12 1394 اصفهان ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 17,400 8,531,571,338 Rls. 289,805 $
10 12 1394 اصفهان ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 24,180 6,557,631,971 Rls. 218,741 $
11 12 1394 اصفهان ايتاليا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 3,295 6,143,697,874 Rls. 209,598 $
12 12 1394 اصفهان ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,117 5,932,224,555 Rls. 202,915 $
13 12 1394 اصفهان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 19,061 5,837,530,308 Rls. 195,638 $
14 12 1394 اصفهان ايتاليا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 34,606 5,395,081,658 Rls. 179,980 $
15 12 1394 اصفهان ايتاليا 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 39,800 4,956,398,279 Rls. 167,171 $
16 12 1394 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 18,200 4,922,172,231 Rls. 174,855 $
17 12 1394 اصفهان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 4,026 4,780,001,635 Rls. 166,616 $
18 12 1394 اصفهان ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 53,475 4,442,874,276 Rls. 151,481 $
19 12 1394 اصفهان ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 8,300 3,953,070,000 Rls. 130,983 $
20 12 1394 اصفهان ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 17,288 3,940,867,545 Rls. 131,555 $
21 12 1394 اصفهان ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 36,370 3,744,968,464 Rls. 124,701 $
22 12 1394 اصفهان ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 21,030 3,539,981,165 Rls. 118,684 $
23 12 1394 اصفهان ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 32,928 3,475,615,794 Rls. 115,798 $
24 12 1394 اصفهان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 25,788 3,252,589,667 Rls. 112,200 $
25 12 1394 اصفهان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,382 3,210,555,280 Rls. 106,443 $
26 12 1394 اصفهان ايتاليا 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 2,000 3,162,535,340 Rls. 108,440 $
27 12 1394 اصفهان ايتاليا 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 32,622 2,904,182,989 Rls. 98,389 $
28 12 1394 اصفهان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,485 2,791,504,560 Rls. 94,147 $
29 12 1394 اصفهان ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 10,405 2,652,467,698 Rls. 89,707 $
30 12 1394 اصفهان ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 44,297 2,595,678,346 Rls. 90,209 $
31 12 1394 اصفهان ايتاليا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,510 2,512,956,829 Rls. 88,394 $
32 12 1394 اصفهان ايتاليا 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 50,000 2,138,842,397 Rls. 73,658 $
33 12 1394 اصفهان ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 14,660 2,031,871,125 Rls. 71,620 $
34 12 1394 اصفهان ايتاليا 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 20,000 2,010,483,097 Rls. 68,979 $
35 12 1394 اصفهان ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 7,829 1,998,831,721 Rls. 66,232 $
36 12 1394 اصفهان ايتاليا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 34,274 1,953,480,571 Rls. 67,093 $
37 12 1394 اصفهان ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,024 1,949,663,250 Rls. 67,626 $
38 12 1394 اصفهان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 32,338 1,722,468,344 Rls. 59,007 $
39 12 1394 اصفهان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 13,641 1,702,800,685 Rls. 57,132 $
40 12 1394 اصفهان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,898 1,582,141,839 Rls. 52,917 $
41 12 1394 اصفهان ايتاليا 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 17,540 1,560,531,665 Rls. 52,164 $
42 12 1394 اصفهان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,150 1,465,548,662 Rls. 50,650 $
43 12 1394 اصفهان ايتاليا 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 29,279 1,431,163,572 Rls. 47,664 $
44 12 1394 اصفهان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 750 1,115,865,250 Rls. 37,052 $
45 12 1394 اصفهان ايتاليا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 85,623 981,904,838 Rls. 32,761 $
46 12 1394 اصفهان ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 31,061 918,544,785 Rls. 30,672 $
47 12 1394 اصفهان ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2,290 881,042,128 Rls. 29,909 $
48 12 1394 اصفهان ايتاليا 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 9,720 860,088,547 Rls. 28,498 $
49 12 1394 اصفهان ايتاليا 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,943 854,597,128 Rls. 29,520 $
50 12 1394 اصفهان ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 7,630 850,985,741 Rls. 28,193 $
51 12 1394 اصفهان ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,386 814,417,503 Rls. 27,491 $
52 12 1394 اصفهان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,125 781,817,623 Rls. 26,104 $
53 12 1394 اصفهان ايتاليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 400 781,722,981 Rls. 25,974 $
54 12 1394 اصفهان ايتاليا 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 627 754,613,005 Rls. 25,762 $
55 12 1394 اصفهان ايتاليا 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 1,251 717,534,865 Rls. 25,350 $
56 12 1394 اصفهان ايتاليا 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 20,065 686,965,403 Rls. 22,932 $
57 12 1394 اصفهان ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,004 589,975,243 Rls. 19,838 $
58 12 1394 اصفهان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 382 546,668,787 Rls. 19,346 $
59 12 1394 اصفهان ايتاليا 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 11,153 531,677,535 Rls. 17,629 $
60 12 1394 اصفهان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,600 461,522,600 Rls. 15,519 $
61 12 1394 اصفهان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 202 451,956,002 Rls. 15,009 $
62 12 1394 اصفهان ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,770 417,023,835 Rls. 13,952 $
63 12 1394 اصفهان ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 3,920 414,401,000 Rls. 13,827 $
64 12 1394 اصفهان ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,900 398,689,200 Rls. 13,211 $
65 12 1394 اصفهان ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 761 387,709,394 Rls. 13,170 $
66 12 1394 اصفهان ايتاليا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 3,490 360,567,000 Rls. 12,507 $
67 12 1394 اصفهان ايتاليا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 745 355,653,416 Rls. 12,030 $
68 12 1394 اصفهان ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 101 349,390,360 Rls. 11,689 $
69 12 1394 اصفهان ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 860 332,278,178 Rls. 11,173 $
70 12 1394 اصفهان ايتاليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 313 310,476,560 Rls. 10,280 $
71 12 1394 اصفهان ايتاليا 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 313 250,534,000 Rls. 8,319 $
72 12 1394 اصفهان ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 925 248,546,060 Rls. 8,273 $
73 12 1394 اصفهان ايتاليا 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 160 243,657,759 Rls. 8,135 $
74 12 1394 اصفهان ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 5,051 241,790,702 Rls. 8,115 $
75 12 1394 اصفهان ايتاليا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 643 214,866,288 Rls. 7,114 $
76 12 1394 اصفهان ايتاليا 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 1,480 203,858,400 Rls. 7,027 $
77 12 1394 اصفهان ايتاليا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 1,134 199,662,000 Rls. 6,613 $
78 12 1394 اصفهان ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,776 192,316,202 Rls. 6,377 $
79 12 1394 اصفهان ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 60 169,677,050 Rls. 5,622 $
80 12 1394 اصفهان ايتاليا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 60 163,054,703 Rls. 5,402 $
81 12 1394 اصفهان ايتاليا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 3,875 158,571,988 Rls. 5,294 $
82 12 1394 اصفهان ايتاليا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 3,500 146,736,299 Rls. 4,898 $
83 12 1394 اصفهان ايتاليا 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 2,694 142,054,406 Rls. 4,864 $
84 12 1394 اصفهان ايتاليا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 543 138,279,367 Rls. 4,639 $
85 12 1394 اصفهان ايتاليا 84141000 - تلمبه هاي خلاء 570 137,518,560 Rls. 4,569 $
86 12 1394 اصفهان ايتاليا 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 500 133,230,996 Rls. 4,538 $
87 12 1394 اصفهان ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 120 128,538,446 Rls. 4,258 $
88 12 1394 اصفهان ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 164 126,223,568 Rls. 4,412 $
89 12 1394 اصفهان ايتاليا 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 1,007 122,592,468 Rls. 4,060 $
90 12 1394 اصفهان ايتاليا 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 470 121,838,159 Rls. 4,121 $
91 12 1394 اصفهان ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 10,100 120,042,513 Rls. 4,149 $
92 12 1394 اصفهان ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 136 105,406,000 Rls. 3,500 $
93 12 1394 اصفهان ايتاليا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 474 93,443,135 Rls. 3,121 $
94 12 1394 اصفهان ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 200 92,501,375 Rls. 3,268 $
95 12 1394 اصفهان ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,870 90,833,953 Rls. 3,032 $
96 12 1394 اصفهان ايتاليا 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 55 84,435,298 Rls. 2,819 $
97 12 1394 اصفهان ايتاليا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,768 83,863,734 Rls. 2,781 $
98 12 1394 اصفهان ايتاليا 25191000 كربنات منيزيم طبيعي 10,500 83,834,295 Rls. 2,898 $
99 12 1394 اصفهان ايتاليا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 547 75,806,829 Rls. 2,543 $
100 12 1394 اصفهان ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 116 74,237,960 Rls. 2,489 $
مجموع کل
308,978,359,873 ريال
مجموع کل
10,512,479 دلار