آمار کل " واردات از" کشور (عربستان سعودي) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه عربستان سعودي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 118,625 16,625,552,246 Rls. 553,142 $
2 12 1394 اروميه عربستان سعودي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,750 1,655,372,916 Rls. 55,258 $
مجموع کل
18,280,925,162 ريال
مجموع کل
608,400 دلار
[1]