آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,564,858 164,503,907,480 Rls. 5,574,838 $
2 12 1394 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 5,490,611 126,164,133,571 Rls. 4,231,938 $
3 12 1394 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,005,790 99,785,436,356 Rls. 3,426,002 $
4 12 1394 اروميه ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,072,198 69,751,742,347 Rls. 2,366,882 $
5 12 1394 اروميه ترکيه 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 253,640 51,866,670,688 Rls. 1,718,635 $
6 12 1394 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 457,241 49,557,480,461 Rls. 1,661,743 $
7 12 1394 اروميه ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 795,060 44,009,340,153 Rls. 1,464,176 $
8 12 1394 اروميه ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 218,818 40,262,023,089 Rls. 1,378,540 $
9 12 1394 اروميه ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 309,763 37,957,397,653 Rls. 1,303,783 $
10 12 1394 اروميه ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 343,353 35,431,013,540 Rls. 1,182,420 $
11 12 1394 اروميه ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 262,410 32,896,558,776 Rls. 1,136,948 $
12 12 1394 اروميه ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 49,085 32,352,674,855 Rls. 1,073,238 $
13 12 1394 اروميه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 329,444 32,226,457,607 Rls. 1,089,877 $
14 12 1394 اروميه ترکيه 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروکمتر باچرخ زنجيري . 80,000 30,968,417,200 Rls. 1,059,293 $
15 12 1394 اروميه ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 569,924 29,878,090,903 Rls. 997,678 $
16 12 1394 اروميه ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 210,266 29,083,311,577 Rls. 995,686 $
17 12 1394 اروميه ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 349,610 23,349,578,322 Rls. 786,048 $
18 12 1394 اروميه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 428,391 22,401,154,148 Rls. 759,239 $
19 12 1394 اروميه ترکيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 502,582 20,985,342,345 Rls. 715,566 $
20 12 1394 اروميه ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 749,575 20,635,496,479 Rls. 697,997 $
21 12 1394 اروميه ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 376,641 19,160,115,718 Rls. 650,046 $
22 12 1394 اروميه ترکيه 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 515,702 16,798,775,971 Rls. 575,364 $
23 12 1394 اروميه ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 89,288 16,090,573,331 Rls. 538,801 $
24 12 1394 اروميه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 364,960 15,338,744,615 Rls. 514,040 $
25 12 1394 اروميه ترکيه 27101930 روغن ترانسفور ماتور 105,880 14,949,550,112 Rls. 495,363 $
26 12 1394 اروميه ترکيه 74093100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنز,بصورت طومار,به ضخامت بيش از0.15 ميليمتر. 97,775 14,658,104,765 Rls. 507,596 $
27 12 1394 اروميه ترکيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 500,000 14,490,986,665 Rls. 488,106 $
28 12 1394 اروميه ترکيه 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 532,660 13,595,896,180 Rls. 451,826 $
29 12 1394 اروميه ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 169,712 13,381,231,508 Rls. 447,810 $
30 12 1394 اروميه ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 119,515 13,043,730,374 Rls. 450,486 $
31 12 1394 اروميه ترکيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 19,205 12,947,700,174 Rls. 438,343 $
32 12 1394 اروميه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 77,530 12,392,039,281 Rls. 428,415 $
33 12 1394 اروميه ترکيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 27,850 11,803,573,492 Rls. 398,119 $
34 12 1394 اروميه ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,020 11,594,772,444 Rls. 410,333 $
35 12 1394 اروميه ترکيه 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 144,270 11,438,415,540 Rls. 388,457 $
36 12 1394 اروميه ترکيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 58,690 11,222,955,519 Rls. 378,835 $
37 12 1394 اروميه ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 37,966 11,071,948,048 Rls. 370,936 $
38 12 1394 اروميه ترکيه 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 57,460 11,063,700,691 Rls. 374,185 $
39 12 1394 اروميه ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 5,792 10,416,267,945 Rls. 353,825 $
40 12 1394 اروميه ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 200,000 9,338,839,009 Rls. 328,497 $
41 12 1394 اروميه ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 169,001 9,187,707,197 Rls. 309,666 $
42 12 1394 اروميه ترکيه 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 16,075 9,052,206,524 Rls. 310,400 $
43 12 1394 اروميه ترکيه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 77,625 8,378,075,359 Rls. 284,377 $
44 12 1394 اروميه ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 120,080 8,195,140,065 Rls. 275,813 $
45 12 1394 اروميه ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 52,038 8,041,017,600 Rls. 266,400 $
46 12 1394 اروميه ترکيه 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 106,449 7,964,881,883 Rls. 266,656 $
47 12 1394 اروميه ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 108,000 7,645,194,500 Rls. 269,482 $
48 12 1394 اروميه ترکيه 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 53,423 7,324,922,917 Rls. 250,683 $
49 12 1394 اروميه ترکيه 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 48,806 7,254,812,046 Rls. 252,706 $
50 12 1394 اروميه ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 236,685 7,221,615,618 Rls. 239,285 $
51 12 1394 اروميه ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 33,930 7,143,699,233 Rls. 248,155 $
52 12 1394 اروميه ترکيه 84134000 تلمبه هاي بتون 143,114 6,738,893,694 Rls. 224,505 $
53 12 1394 اروميه ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 88,373 6,703,663,522 Rls. 222,930 $
54 12 1394 اروميه ترکيه 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 25,558 6,479,149,663 Rls. 221,088 $
55 12 1394 اروميه ترکيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 28,440 6,359,765,173 Rls. 214,061 $
56 12 1394 اروميه ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,700 6,328,933,004 Rls. 214,135 $
57 12 1394 اروميه ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 174,990 6,226,633,690 Rls. 214,904 $
58 12 1394 اروميه ترکيه 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 66,158 5,946,048,447 Rls. 199,897 $
59 12 1394 اروميه ترکيه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 37,942 5,126,198,339 Rls. 176,283 $
60 12 1394 اروميه ترکيه 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 50,981 4,852,714,744 Rls. 161,112 $
61 12 1394 اروميه ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 104,000 4,118,398,344 Rls. 139,896 $
62 12 1394 اروميه ترکيه 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 20,414 4,010,388,196 Rls. 136,336 $
63 12 1394 اروميه ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,434 3,975,020,250 Rls. 134,489 $
64 12 1394 اروميه ترکيه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 34,505 3,849,777,334 Rls. 130,560 $
65 12 1394 اروميه ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 18,850 3,361,745,960 Rls. 116,606 $
66 12 1394 اروميه ترکيه 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 3,971 3,339,453,999 Rls. 114,007 $
67 12 1394 اروميه ترکيه 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 12,800 3,318,191,596 Rls. 115,095 $
68 12 1394 اروميه ترکيه 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 27,650 3,279,674,991 Rls. 114,100 $
69 12 1394 اروميه ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 30,420 3,267,586,000 Rls. 108,500 $
70 12 1394 اروميه ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 62,200 3,212,462,247 Rls. 108,154 $
71 12 1394 اروميه ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,140 3,120,927,170 Rls. 106,753 $
72 12 1394 اروميه ترکيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 9,500 3,096,657,525 Rls. 104,975 $
73 12 1394 اروميه ترکيه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 154,903 3,091,936,963 Rls. 105,761 $
74 12 1394 اروميه ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 24,713 2,985,528,104 Rls. 98,852 $
75 12 1394 اروميه ترکيه 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 33,148 2,957,943,721 Rls. 98,142 $
76 12 1394 اروميه ترکيه 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,765 2,835,636,241 Rls. 94,530 $
77 12 1394 اروميه ترکيه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 18,500 2,833,120,924 Rls. 100,108 $
78 12 1394 اروميه ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 53,625 2,744,970,603 Rls. 94,646 $
79 12 1394 اروميه ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 16,433 2,736,996,893 Rls. 92,295 $
80 12 1394 اروميه ترکيه 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 8,890 2,655,584,016 Rls. 93,849 $
81 12 1394 اروميه ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 19,231 2,607,113,944 Rls. 88,160 $
82 12 1394 اروميه ترکيه 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 24,920 2,479,106,426 Rls. 82,290 $
83 12 1394 اروميه ترکيه 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 35,012 2,328,810,758 Rls. 79,376 $
84 12 1394 اروميه ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 24,336 2,325,396,790 Rls. 79,283 $
85 12 1394 اروميه ترکيه 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 29,560 2,317,835,520 Rls. 77,388 $
86 12 1394 اروميه ترکيه 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 7,910 2,299,821,838 Rls. 79,564 $
87 12 1394 اروميه ترکيه 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 45,000 2,236,579,920 Rls. 78,479 $
88 12 1394 اروميه ترکيه 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 56,431 2,230,344,261 Rls. 74,851 $
89 12 1394 اروميه ترکيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 21,850 2,199,220,900 Rls. 73,025 $
90 12 1394 اروميه ترکيه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 36,048 2,171,164,878 Rls. 72,308 $
91 12 1394 اروميه ترکيه 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 150,189 2,144,150,845 Rls. 73,834 $
92 12 1394 اروميه ترکيه 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 37,066 2,118,492,790 Rls. 71,672 $
93 12 1394 اروميه ترکيه 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 39,000 2,081,183,285 Rls. 69,213 $
94 12 1394 اروميه ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 38,400 2,040,806,027 Rls. 67,887 $
95 12 1394 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,135 1,995,721,842 Rls. 66,631 $
96 12 1394 اروميه ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 6,840 1,978,116,375 Rls. 69,886 $
97 12 1394 اروميه ترکيه 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 16,600 1,956,937,240 Rls. 66,474 $
98 12 1394 اروميه ترکيه 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 38,067 1,950,760,641 Rls. 64,685 $
99 12 1394 اروميه ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 20,968 1,915,391,143 Rls. 65,943 $
100 12 1394 اروميه ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 20,175 1,874,434,608 Rls. 64,907 $
مجموع کل
1,509,078,813,256 ريال
مجموع کل
51,105,958 دلار