آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,411,200 60,781,674,470 Rls. 2,130,288 $
2 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 297,800 13,205,906,421 Rls. 461,584 $
3 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 806,060 9,877,744,324 Rls. 330,141 $
4 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 64,620 5,817,352,300 Rls. 199,831 $
5 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 123,200 5,529,467,233 Rls. 193,270 $
6 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 20,000 3,477,722,984 Rls. 122,330 $
7 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 20,000 1,720,625,896 Rls. 57,438 $
8 12 1394 اردبيل امارات متحده عربي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 20,000 1,681,661,155 Rls. 59,153 $
مجموع کل
102,092,154,783 ريال
مجموع کل
3,554,035 دلار
[1]