آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد گرجستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,711,523 16,354,892,668 Rls. 168,074 $
2 1 1398 یزد گرجستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 884,400 5,423,719,121 Rls. 58,636 $
3 1 1398 یزد گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 23,500 2,845,335,350 Rls. 31,500 $
4 1 1398 یزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 189,600 2,086,946,160 Rls. 18,960 $
5 1 1398 یزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 19,120 1,036,254,288 Rls. 11,472 $
6 1 1398 یزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 34,973 786,633,690 Rls. 7,694 $
7 1 1398 یزد گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,760 753,435,995 Rls. 6,845 $
8 1 1398 یزد گرجستان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 89,307 698,424,711 Rls. 6,345 $
9 1 1398 یزد گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 6,977 138,564,686 Rls. 1,534 $
مجموع کل
30,124,206,669 ريال
مجموع کل
311,061 دلار
[1]