آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,022,797 268,834,686,862 Rls. 2,739,166 $
2 1 1398 یزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 724,200 206,463,941,700 Rls. 2,174,872 $
3 1 1398 یزد پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 27,108,515 156,445,033,036 Rls. 1,615,457 $
4 1 1398 یزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,922,410 105,674,265,493 Rls. 1,073,906 $
5 1 1398 یزد پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 74,900 24,732,953,700 Rls. 224,700 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 403,350 15,666,661,760 Rls. 173,440 $
7 1 1398 یزد پاکستان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,138,860 15,385,651,874 Rls. 151,570 $
8 1 1398 یزد پاکستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,304,490 15,042,378,477 Rls. 152,503 $
9 1 1398 یزد پاکستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 211,080 10,429,566,998 Rls. 115,462 $
10 1 1398 یزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 81,183 9,289,193,154 Rls. 97,418 $
11 1 1398 یزد پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 123,820 9,164,463,008 Rls. 99,056 $
12 1 1398 یزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 20,470 6,471,621,205 Rls. 71,645 $
13 1 1398 یزد پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25,000 4,625,900,000 Rls. 50,000 $
14 1 1398 یزد پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 41,125 4,523,241,627 Rls. 45,237 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 69,200 4,249,401,026 Rls. 38,606 $
16 1 1398 یزد پاکستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 420,280 3,616,722,005 Rls. 38,090 $
17 1 1398 یزد پاکستان 27101910 روغن موتور 45,500 2,904,773,690 Rls. 26,390 $
18 1 1398 یزد پاکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 96,820 2,064,471,738 Rls. 21,300 $
19 1 1398 یزد پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 27,000 1,970,229,240 Rls. 21,960 $
20 1 1398 یزد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 26,590 1,629,654,851 Rls. 16,325 $
مجموع کل
869,184,811,444 ريال
مجموع کل
8,947,102 دلار
[1]