آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 3,251,844,000 Rls. 36,000 $
2 1 1398 یزد قطر 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 329,332 2,134,007,016 Rls. 19,388 $
3 1 1398 یزد قطر 69074090 ـ ـ ـ سایر 177,480 1,332,226,259 Rls. 13,943 $
4 1 1398 یزد قطر 29072100 رزورسينول و املاح آن 56,880 388,013,484 Rls. 3,525 $
مجموع کل
7,106,090,759 ريال
مجموع کل
72,856 دلار
[1]