آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد جمهوري عربي سوريه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 144,560 8,703,864,325 Rls. 96,357 $
2 1 1398 یزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 496,190 2,583,501,803 Rls. 28,307 $
3 1 1398 یزد جمهوري عربي سوريه 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 260,060 1,593,548,990 Rls. 17,642 $
4 1 1398 یزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 105,930 656,496,059 Rls. 6,549 $
مجموع کل
13,537,411,177 ريال
مجموع کل
148,855 دلار
[1]