آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 385,816 65,653,266,362 Rls. 617,306 $
2 1 1398 یزد ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 433,610 23,507,120,870 Rls. 260,239 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 152,599 18,074,311,724 Rls. 167,863 $
4 1 1398 یزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 104,746 9,438,218,914 Rls. 104,746 $
5 1 1398 یزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 9,258,722,500 Rls. 102,500 $
6 1 1398 یزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 48,000 4,755,067,200 Rls. 52,642 $
7 1 1398 یزد ترکيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 72,620 3,588,138,867 Rls. 39,723 $
8 1 1398 یزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,368 3,442,338,592 Rls. 38,368 $
مجموع کل
137,717,185,029 ريال
مجموع کل
1,383,386 دلار
[1]