آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد ترکمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 630,850 3,471,084,619 Rls. 34,629 $
2 1 1398 یزد ترکمنستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 278,000 1,932,680,242 Rls. 18,152 $
3 1 1398 یزد ترکمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 71,430 715,144,526 Rls. 6,910 $
4 1 1398 یزد ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 25,000 660,426,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
6,779,335,387 ريال
مجموع کل
65,691 دلار
[1]