آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,847,390 124,177,394,172 Rls. 1,296,169 $
2 1 1398 یزد افغانستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 7,907,874 46,601,555,972 Rls. 473,651 $
3 1 1398 یزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,068,310 43,834,932,383 Rls. 451,259 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 898,830 43,641,619,991 Rls. 438,629 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 874,260 42,432,878,805 Rls. 435,155 $
6 1 1398 یزد افغانستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,650,765 11,313,286,773 Rls. 110,662 $
7 1 1398 یزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 83,903 10,125,383,753 Rls. 100,683 $
8 1 1398 یزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 27,980 1,826,994,354 Rls. 20,226 $
9 1 1398 یزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 73,310 1,554,743,561 Rls. 16,127 $
10 1 1398 یزد افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 37,570 1,500,319,751 Rls. 15,291 $
11 1 1398 یزد افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 26,360 1,302,453,851 Rls. 14,419 $
12 1 1398 یزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 31,265 1,244,777,247 Rls. 12,725 $
13 1 1398 یزد افغانستان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 184,376 1,137,691,045 Rls. 12,595 $
14 1 1398 یزد افغانستان 62069000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 700 270,567,727 Rls. 2,995 $
15 1 1398 یزد افغانستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 400 44,489,597 Rls. 493 $
16 1 1398 یزد افغانستان 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 24 11,697,245 Rls. 129 $
17 1 1398 یزد افغانستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 108 11,405,557 Rls. 126 $
18 1 1398 یزد افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 115 2,192,614 Rls. 24 $
19 1 1398 یزد افغانستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده) و جزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمتر از 3 کيلوگرم 19 1,403,405 Rls. 16 $
20 1 1398 یزد افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 48 1,156,846 Rls. 13 $
21 1 1398 یزد افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 9 578,973 Rls. 6 $
مجموع کل
331,037,523,622 ريال
مجموع کل
3,401,393 دلار
[1]