آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 7,065,371,250 Rls. 78,750 $
مجموع کل
7,065,371,250 ريال
مجموع کل
78,750 دلار
[1]