آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (یاسوج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یاسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 76,000 5,807,875,200 Rls. 60,800 $
مجموع کل
5,807,875,200 ريال
مجموع کل
60,800 دلار
[1]