آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان گرجستان 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 93,500 10,024,408,800 Rls. 100,044 $
مجموع کل
10,024,408,800 ريال
مجموع کل
100,044 دلار
[1]