آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 208,000 10,207,868,944 Rls. 113,776 $
2 1 1398 کرمان پاکستان 73261100 گلوله و اشياء همانند براي دستگاه هاي خردكننده 144,640 6,622,197,200 Rls. 72,320 $
3 1 1398 کرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,536,000 5,337,911,639 Rls. 52,500 $
4 1 1398 کرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,000,000 2,991,176,090 Rls. 30,403 $
5 1 1398 کرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 1,000,000 2,498,611,700 Rls. 22,700 $
مجموع کل
27,657,765,573 ريال
مجموع کل
291,699 دلار
[1]