آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,500 27,098,700,000 Rls. 300,000 $
2 1 1398 کرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 17,831,502,000 Rls. 162,000 $
مجموع کل
44,930,202,000 ريال
مجموع کل
462,000 دلار
[1]