آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,200 6,033,977,200 Rls. 66,800 $
مجموع کل
6,033,977,200 ريال
مجموع کل
66,800 دلار
[1]