آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 24,172,802,381 Rls. 219,611 $
2 1 1398 کرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 24,176 11,621,896,068 Rls. 129,342 $
3 1 1398 کرمان ترکيه 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 4,376 1,852,557,461 Rls. 20,509 $
4 1 1398 کرمان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,216 1,542,412,840 Rls. 17,076 $
5 1 1398 کرمان ترکيه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 30 93,490,515 Rls. 1,035 $
مجموع کل
39,283,159,265 ريال
مجموع کل
387,573 دلار
[1]