آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان بريتانيا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,106 3,669,541,434 Rls. 39,663 $
2 1 1398 کرمان بريتانيا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 115 15,959,355 Rls. 173 $
مجموع کل
3,685,500,789 ريال
مجموع کل
39,836 دلار
[1]