آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,850 29,496,276,225 Rls. 267,975 $
2 1 1398 کرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 19,020,268,800 Rls. 172,800 $
3 1 1398 کرمان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 480 2,658,021,154 Rls. 29,426 $
مجموع کل
51,174,566,179 ريال
مجموع کل
470,201 دلار
[1]