آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان ارمنستان 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 7,000 7,139,965,476 Rls. 79,044 $
مجموع کل
7,139,965,476 ريال
مجموع کل
79,044 دلار
[1]