آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمانشاه فيليپين 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 113,328 3,006,681,781 Rls. 28,331 $
مجموع کل
3,006,681,781 ريال
مجموع کل
28,331 دلار
[1]