آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 730,000 69,228,667,087 Rls. 740,716 $
مجموع کل
69,228,667,087 ريال
مجموع کل
740,716 دلار
[1]