آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 454,650 21,018,277,592 Rls. 190,952 $
2 1 1398 کرمانشاه افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 119,450 5,837,725,556 Rls. 53,036 $
مجموع کل
26,856,003,148 ريال
مجموع کل
243,988 دلار
[1]