آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (کرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمانشاه ارمنستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 150,650 3,442,132,190 Rls. 37,205 $
مجموع کل
3,442,132,190 ريال
مجموع کل
37,205 دلار
[1]