آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 142,510 64,560,111,627 Rls. 663,875 $
2 1 1398 کاشان پاکستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 531,500 6,402,255,576 Rls. 65,032 $
مجموع کل
70,962,367,203 ريال
مجموع کل
728,907 دلار
[1]