آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,600 14,276,498,450 Rls. 158,050 $
مجموع کل
14,276,498,450 ريال
مجموع کل
158,050 دلار
[1]