آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,500 6,742,509,176 Rls. 61,256 $
مجموع کل
6,742,509,176 ريال
مجموع کل
61,256 دلار
[1]